ติดต่อโฆษณา

อัตราค่าบริการพื้นที่โฆษณา
รูปแบบ ขนาดแบนเนอร์ ตำแหน่ง สถานะ
A 728x180 พิกเซล ส่วนบนของทุกหน้า 1 ตำแหน่ง
B 728x90 พิกเซล ส่วนบนของทุกหน้า 1 ตำแหน่ง
C 125x500 พิกเซล ชิดขอบซ้ายทุกหน้า 1 ตำแหน่ง
D 125x500 พิกเซล ชิดขอบขวาทุกหน้า 1 ตำแหน่ง
H 960x100 พิกเซล ส่วนบนของทุกหน้า 1 ตำแหน่ง
G 250x375 พิกเซล บนแถบเมนูซ้ายของทุกหน้า 1 ตำแหน่ง
Text Text Link ส่วนล่างของทุกหน้า ว่าง

** การแสดงแบนเนอร์โฆษณาทุกหน้า ยกเว้นกระดานข่าว

ติดต่อเรา email: [email protected]