คลิปไฮไลท์ : AFF 2016 > ไทย 2 - อินโดนีเซีย 0

เครดิต youtube