คลิปไฮไลท์ : AFF 2016 > อินโดนีเซีย 2 - ไทย 1

เครดิต youtube