สโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้า เอฟซี

สนามเหย้า :: เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา        website :: http://www.thaihondafc.com

รายชื่อนักกีฬา
หมายเลข   ชื่อนักกีฬา ตำแหน่ง
2 ปฎิพัทธิ์ อามะตันตรี 1 กองกลาง
4 เกรียงไกร ชาสังข์ กองหลัง
4 ธนัตถ์ วงศ์ศุภลักษณ์ 1 กองกลาง
5 Michitaka Akimoto 3 กองกลาง
8 สราวุฒิ คงเจริญ 1 กองกลาง
8 Kento Nagasaki 7 กองกลาง
9 Valdomiro Soares Eggres 4 กองหน้า
10 ถวิล บุตรสมบัติ 11 กองหน้า
13 วัชระ มหาวงศ์ กองหลัง
22 อาทิตย์ วิเศษศิลป์ 2 กองกลาง
26 มีเดช สรายุทธพิสัย 2 กองหลัง
30 สุพจน์ วงศ์หอย กองหลัง
ผล 5 นัดล่าสุด
-

นักกีฬาย้ายเข้า
- นพพล ผลอุดม
- Gustavo Claudio da Silva
- Ronir de Souza Goncalves
- เหมันต์ กิติอำไพพฤกษ์
- สราวุฒิ คงเจริญ
- ปฏิภาณ อุ่นอบ
- บารมี ลิ้มวัฒนะ
- สุพจน์ วงษ์หอย
- ฤทธิเดช เพ็ญสวัสดิ์
- สนั่นชัย ผันผาย
- กฤษณิ์ ลอยทอง
- สาธิต ศรีอุทัย
- เปรมวุฒิ วงษ์ดี
นักกีฬาย้ายออก
- Tatsuro Inui
- Diego Assis Figueiredo
- นพรัตน์ สกุลอ๊อด
- สันติธร สัทธิรมย์
- ภีมวิทธิ์ ทองนิธิโรจน์
- วัชรินทร์ เนื่องพระแก้ว
- อลงกรณ์ จรนาทอง
- ปรมัตถ์ กรองบริสุทธิ์
- เจตน์จิณณ์ ศรีปราชญ์
- ธนวิทย์ คำนะ
- ถิรวัฒน์ เลิศพิชชพัชร์
- พิเศษสุทธิ์ อิสสระวงศ์