สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี

สนามเหย้า :: กีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี        website :: http://www.suphanburifootballclub.com/

รายชื่อนักกีฬา
หมายเลข ชื่อนักกีฬา ตำแหน่ง
1 พัทธนันท์ พิจิตรธรรม ผู้รักษาประตู
2 วสันต์ ฮมแสน กองหลัง
3 ปฏิภาณ อุ่นอบ กองหลัง
4 ณัฐพงษ์ สมณะ กองหลัง
5 ธฤติ โนนศรีชัย กองหลัง
6 Marcio Nascimento Rozario กองหลัง
7 ชนานนท์ ป้อมบุบผา กองหน้า
9 Augusto Alves Dellatorre กองหน้า
10 ชาริล ยานนิส ชาปุย กองกลาง
11 ธนาสิทธิ์ ศิริผลา กองกลาง
13 Jung Hoon กองกลาง
14 ไพฑูรย์ นนทะดี กองกลาง
15 สุบรรณ เงินประเสริฐ กองกลาง
16 รัตนะ เพ็ชรอาภรณ์ กองกลาง
17 รังสรรค์ วิวัฒชัยโชค กองหลัง
18 สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ผู้รักษาประตู
19 ชิตชนก ไชยแสนสุรินทร์ กองหน้า
20 Kim Seung-yong กองกลาง
22 Darko Tasevski กองกลาง
23 ชาคริต บัวทอง กองกลาง
24 ทศพล ยอดจันทร์ กองหน้า
25 ทินกร อสุรินทร์ กองหลัง
28 ณภัทร ธำรงศุภกร กองหน้า
30 สุพจน์ วงศ์หอย กองหลัง
35 อดิศักดิ์ บุญทวี ผู้รักษาประตู
38 อภิสิทธิ์ คำวัง กองหลัง
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
-

นักกีฬาย้ายเข้า
- ชนานนท์ ป้อมบุบผา
- ธฤติ โนนศรีชัย
- ปฏิภาณ อุ่นอบ
- ธนาสิทธิ์ ศิริผลา
- สุบรรณ เงินประเสริฐ
- Darko Tasevski
- Kim Seung-yong
- อดิศักดิ์ บุญทวี
นักกีฬาย้ายออก
- Luiz Otavio Santos de Araujo
- เจนภพ โพธิ์ขี
- ประสิทธิ์ จันทุม
- จักรพันธ์ พรใส
- Gonzalez Carmelo
- บุญเกียรติ วงค์ษาแจ่ม
- ประทุม ชูทอง
- ปรัชญ์ สมัคราษฎร์
- อรรถพล กันหนู
- อภิวิชฐ์ ภู่เล็ก
- พุทธศาสน์ บุญปก
- วัฒนศัพท์ เจริญศรี