สโมสรฟุตบอลซุปเปอร์พาวเวอร์ สมุทรปราการ

สนามเหย้า :: กกท. บางพลี        website :: http://www.osotspafc.com

รายชื่อนักกีฬา
หมายเลข   ชื่อนักกีฬา ตำแหน่ง
1 ประภาส กอบแก้ว ผู้รักษาประตู
3 คริสต์มาส สมเป็น กองหลัง
4 ฟาหริด หมาดโส๊ะ กองกลาง
5 Luben Nikolov กองหลัง
6 Ketsada Souksavanh กองหลัง
9 Ramses Bustos Guerrero กองหน้า
11 อานนท์ สันหมาด กองกลาง
17 ณรงค์ วิเศษศรี ผู้รักษาประตู
18 กิตติศักดิ์ บุญถา กองกลาง
28 เอกพันธ์ อินทเสน กองกลาง
30 พิริยะ นัยเนตร ผู้รักษาประตู
32 เตชดล ชูวิลาศ กองหน้า
33 Lee Keon-Pil กองหลัง
35 กฤติกร โพธิ์งาม กองกลาง
36 สามารถ เพชรหนู กองหลัง
39 วศิน ทองสง กองกลาง
44 รามณรงค์ ยอดจันทร์ กองหน้า
77 จิระเดช แสงสง่า กองกลาง
80 Guilherme Moreira กองหน้า
89 ธีรกรณ์ สุนทรเวช กองกลาง
ผล 5 นัดล่าสุด
-

นักกีฬาย้ายเข้า
- Ketsada Souksavanh
- อานนท์ สันหมาด
- พิริยะ นัยเนตร
- รณชัย รังสิโย
- วันชัย สุวรรณอินทร์
- Ramses Bustos Guerrero
นักกีฬาย้ายออก
- Anthony Moura Komenan
- Urikhob Sadney Khoetage
- ศักดิ์ดา เจิมดี
- สุรเดช สีจันทองทิพย์
- เอกสิทธิ์ ฉาวบุตร
- ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์
- เอกภพ สนิทวงษ์