สโมสรฟุตบอลบีบีซียู เอฟซี

สนามเหย้า :: ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ        website :: http://www.chulaunited.com/

รายชื่อนักกีฬา
หมายเลข ชื่อนักกีฬา ตำแหน่ง
2 วรเนตร ต่อเนื่อง กองหลัง
3 บุญยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ กองหลัง
4 นฤพน พุฒซ้อน กองกลาง
5 ปวริศร์ แสนสุข กองหลัง
6 วิษณุศักดิ์ อุ่นน้อย กองกลาง
7 แช้ด แอฬอน ชัยบุตร กองกลาง
8 ณกุนฑ์ ปิ่นทอง กองกลาง
9 Woo Geun-jeong กองหน้า
10 อภิศร ภูมิชาติ กองกลาง
11 มงคล วรพรม กองหลัง
12 เนติพงษ์ นาคฉิม กองกลาง
13 นเรศ ฤทธิ์พิทักษ์วงศ์ กองกลาง
14 ภูมเรศ กลัดกลีบ กองกลาง
15 ธีรชัย ธรรมเพียร กองหลัง
16 ไมตรี กุหลาบขาว กองกลาง
17 เกียรติศักดิ์ เจียมอุดม กองกลาง
18 พรชัย จันทร์อินทร์ ผู้รักษาประตู
19 จตุพร คล้ายเอี่ยม กองหลัง
20 ธีรวุฒิ วงค์ตัน กองหน้า
21 วัชระ แก้วละมุล กองกลาง
22 ศรายุทธ พูลทรัพย์ ผู้รักษาประตู
23 Ma Sang Hoon กองหลัง
24 วัชระ บัวทอง ผู้รักษาประตู
25 อนุวัฒน์ พรหมโยธา กองหลัง
26 ปิยะวิทย์ จันพุทธ กองหลัง
27 Julius Oiboh กองกลาง
28 นรากร คณา กองกลาง
29 ณัฏฐิกรณ์ ย่าพรหม กองหน้า
30 Yves Alain Dooh Moukoko กองหลัง
31 ณภัทร จารุภัทรภักดี กองกลาง
32 ธีรพงศ์ พุทธสุขา ผู้รักษาประตู
34 อัครวินท์ สวัสดี กองหน้า
36 วิรัตน์ นาคปาน กองหลัง
39 ชัยวัฒน์ กลิ่นเพ็ง กองหลัง
40 Diarra Ali กองกลาง
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
-

นักกีฬาย้ายเข้า
- วัชระ บัวทอง
- อนุวัฒน์ พรหมโยธา
- นรากร คณา
นักกีฬาย้ายออก
- พชรพล ถนอมเกียรติกร